Privacy Policy

Als dienstverlener realiseert Unigo Verzekeringen zich dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Unigo Verzekeringen houdt zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerken informatie

De informatie wordt op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu) door Unigo gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, alsmede als middel om gebruikersprofielen op te stellen en het gebruik van de site vast te stellen.

Persoonsgebonden gegevens

Als je je op onze site registreert, offertes opvraagt of verzekeringen afsluit, verstrek je (persoons-)gegevens aan Unigo. Unigo zal je gegevens alleen aan derden ter beschikking stellen wanneer de wet dit voorschrijft of in het geval van (een vermoeden van) fraude.

We hebben er bewust voor gekozen om geen telefonische ondersteuning te bieden. We zijn van mening dat wij onze klanten sneller en beter kunnen helpen per e-mail. Zo kunnen we ook onze premies zo laag mogelijk houden. Stuur ons een e-mail en we zullen je niet teleurstellen. Unigo Verzekeringen, de tussenpersoon anno nu!

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. Unigo maakt gebruik van cookies op onze eigen site. Wij doen dit om de site voor je gebruikersvriendelijker te maken en zo beter aan te sluiten op je wensen. Een cookie zorgt ervoor dat onze website je herkent als je de volgende keer de website bezoekt.

Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de internetsite mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld voor statistische doeleinden.

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kan je deze in je browser uitschakelen. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat je, wanneer je de site van Unigo bezoekt, bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de site niet kunt bezoeken.